Michal Boček
Při podvečerním posunu na vlečku GOLDBECK byl "Faur" LDH125-038 zachycen na odjezdu z Tovačova 22.10.2016
Foto: Michal Boček