Jakub Gregor
"Rosnička" 464.202 projíždí po trati mezi Lobodicemi a Uhřičicemi 28.9.2008
Foto: Jakub Gregor