Michal Boček
Fotografy velmi oblíbeným úsekem trati mezi Lobodicemi a Uhřičicemi provážel brněnský "Hektor" T435.0113 zvláštní vlak do Kojetína 20.10.2012
Foto: Michal Boček