Jaromír Dřímal
Lokomotiva 721 217-8 končí svou práci na vlečce skašovských štěrkoven - rok 1994
Foto: Jaromír Dřímal