Ing. Tomáš Kašpařík
S poslední třetinou ložené soupravy štěrku odjíždí 731 002-2 po vlečce ze štěrkoven Skašov ku Kojetínu za velmi horkého dne 17.6.2013
Foto: Ing. Tomáš Kašpařík