Radek Hořínek
V kolejišti chropyňského nádraží se nechala T466.0007 i se soupravou zvláštního vlaku do Kojetína zachytit 23.5.2009
Foto: Radek Hořínek