Michal Boček
Tandem privátních "Čmeláků" 770 016-4 a 770 612-0 opouští se soupravou ložených výsypných vozů vlečku štěrkoven Skašov, aby po trati Tovačov - Kojetín s vlakem pokračovali dále do Ostravy 26.7.2002
Foto: Michal Boček