Michal Boček
Dvojice strojů 770 016-4 a 770 612-0 ve službách společnosti SMD vjíždí s loženým vlakem štěrku do nákladiště v Lobodicích 23.7.2002
Foto: Michal Boček