Petr Doležel
Obloukem trati před Uhřičicemi projíždí v čele loženého vlaku stroj 771 032-0 dne 24.9.1997
Foto: Petr Doležel