Michal Boček
Okolo pozůstatků čekárny bývalé zastávky Oplocany projížděl zvláštní vlak do Kojetína vedený "Singrovkou" M240.0113 v neděli 6.5.2012
Foto: Michal Boček