Michal Boček
Sólo jedoucí vůz 831 183-9 minul při cestě do Tovačova bývalou HL. Skašov 15.8.2010
Foto: Michal Boček