Jakub Gregor
Na postrku zvláštního vlaku do Tovačova se "Modrý šíp" M274.004 proplétal mezi zahrádkami u Kojetína 13.8.2011
Foto: Jakub Gregor