Michal Boček
Portrétový snímek brněnské krasavice 749 254-9 byl na kojetínském zhlaví žst. Tovačov pořízen 21.10.2017
Foto: Michal Boček